Ettevõtjatele ja juhtidele, kes soovivad B2B müüki kasvatada

 

 

Kuidas süsteemse lähenemise ja automatiseerimisega oma ettevõtte müüginumbreid 12 kuu jooksul 1.5x-10x kasvatada

Selleks, et oma ettevõtte müüginumbreid aastaga kuni 10x kasvatada on Sul vaja suurepärast toodet ja hästi läbimõeldud ning automatiseeritud müügisüsteemi
APIFONICA

Konstantin

CEO

 
Oleme B2B SaaS teenuse müümisel LeadsIN’iga koostööd teinud mitu kuud. Pean tunnistama, et uute müügivõimaluste leidmine toimub heas tempos ja energilises keskkonnas. Mõnes Euroopa riigis on meie tegevusvaldkond rangelt reguleeritud, kuid sellegipoolest on nad suutnud äratada uutes klientides meie teenuse vastu huvi. LeadsIn’i meeskond analüüsis meie teenuseid põhjalikult, valmistas kiiresti ette vajalikud materjalid ja uute müügivõimaluste loomine algas juba teisel nädalal. Lisaks on LeadsIn olnud tootepõhiste muudatuste tegemisel väga operatiivne ning taktikalised muudatused SmartTel Plusi turunduskampaaniates on leidnud aset reaalajas. Koostöös LeadsIniga oleme leidnud keskmiselt 8 uut müügivõimalust nädalas ja see arv kasvab! Kindlasti soovitan LeadsIn-i ka teistele ettevõtetele.

Miks Sul on vaja hästi läbi mõeldud ja automatiseeritud müügistrateegiat?

 

Kui Sa oled ettevõtja või tegevjuht, kes: 

 • Peab vähenevate tellimuste tõttu tooma kiire ja efektiivse muutuse ettevõtte äriprotsessidesse
 • Proovib ehitada skaleerivat müügisüsteemi oma ettevõtte sees, et viia nii müüki kui ettevõtet uuele tasemele.
 • Soovib jõuda prognoositava, uute võimalustega täituva müügilehtrini, mida toetavad hästi orkestreeritud ja integreeritud müügiprotsessid. 
 • Soovib automatiseerida uute müügivõimaluste leidmist nii, et kulukad müügitöötajad saaksid keskenduda ainult diilide lukku saamisele ning Sina ise äri arendamisele.
 • Soovib soodsalt valideerida uue toote/teenuse product-market-fit’i leides esimesed kliendid

Aga Sa pole rahul:

 • Raha-, aja- ja energiakuluga, mis tänaste tulemuste saavutamisega kaasneb.
 • Müügitulemustega / müügiinimestega.
 • Mitmete kulukate tarkvarade / tööriistadega, mis ei tööta ühtse süsteemina ning ei toeta müügitiimi nii nagu peaks. 
 • Prognoosimatute müüginumbritega, mis ei lase täie enesekindlusega tulevikku puudutavaid otsuseid vastu võtta.

Siis sa peaksid lähenema müügile süstemaatiliselt, sest Müügisüsteem aitab Sul:

 • Säästa müügi- ja turunduskulusid
 • Säästa tööjõukuludelt
 • Säästa kuid võid aastaid aega leidmaks toimivat ja tulemuslikku meetodit soovitud tulemuste saavutamisel 
 • Täita pidevalt müügilehtrit Sinu tootest/teenusest huvitatud müügivõimalustega
 • Vähendada müügitsükli pikkust ja müügitehinguteni jõudmiseks tehtavate korduvate tegevuste mahtu
 • Ehitada ja orkestreerida professionaalset müügitiimi alles siis kui selleks reaalne vajadus tekib

Seega, kui oled:

 • SaaS ettevõtja
 • Tehnoloogiaettevõtte CEO
 • Müügi- ja turundusproff
 • Traditsioonilise B2B äri asutaja

Siis lepi meiega kokku kohtumine! 

Loo Müügisüsteem läbi 5 sammu:

SAMM 1: Tekita oma sihtklientides usaldus: Fundamentaalse müügisisu loomine

Tekita sihtklientides huvi oma lahenduse vastu süstemaatiliselt ja loogiliselt juhatades nad läbi organiseeritud sisutunneli. Selleks, et nad Sinu lahendust mõistaksid, Sind usaldaksid ja sooviksid Sinuga ka järgmisi samme astuda, on vaja õigesti üles ehitada ja ritta seada erinevad ressursid: kliendiprofiilid, väärtuspakkumised,  personaliseeritud sõnumitejadad, niššispetsiifilised müügileheküljed, sotsiaalmeediaprofiilid, müügivideod, webinarid jne.

 

LeadsIN’i lähenemine:

 • Müügi- ja turundusproffid koostavad veebilehe algoritmid ja loogika.
 • Pealkirjad ja alapealkirjad loovad seose sihtkliendi vajaduse ja Sinu lahenduse vahel.
 • Külastaja teekond lojaalseks B2B kliendiks on täies mahus sillutatud ja toetatud fundamentaalse müügisisuga.
 • Müügivideod ja Case study’d kirjeldavad pakutavat lahendust ja loovad usaldust.

LeadsIN’i tulemused:

 • Sõnum resoneerub külastajatega kiiremini, mis vähendab nii veebilehe kui sotsiaalmeediaprofiilide põrkemäära. 
 • Külastajad saavad iseseisvalt piisavalt uusi teadmisi ja neis tekib usaldus. 
 • Külastajate huvi kasvab ja nad teevad otsuseid järgmiste sammude osas kiiremini ja kindlamini.

Traditsiooniline lähenemine:

 • Palgatakse arendaja ja/või sisulooja või proovitakse ise.
 • Luuakse standardne veebileht koos toote või teenuse kirjeldusega.
 • Kasutatakse soovitusi usalduse tekitamiseks.
 • Pealkirjad ja sisu keskenduvad toote/teenuse omadustele.

Traditsioonilised tulemused:

 • Külastajad liiguvad veebilehele jõudes sealt kiiresti minema.
 • Vähese info tõttu tekib vähene usaldus.
 • Külastajad ei suuda nähtut oma probleemiga seostada ja ei astu järgmisi samme.

SAMM 2: Loo uusi müügivõimalusi: LinkedIn’i ja emailikampaaniad 

Uute klientide leidmine on keerukas väljakutse kui  sihtkliendi profiili pole täpselt defineeritud. LinkedIn’i ja külmade emaili kampaaniate kombinatsiooniga on võimalik lihtsasti ja soodsalt sihtturgu uurida, testida, defineerida kliendiprofiil ning ka õigete otsustajatega ühendust saada. See kombinatsioon ei taga ainult uute müügivõimaluste leidmist, vaid on ka suurepärane meetod ka product-market-fit’i valideerimiseks ning  tootearenduseks vajaliku info kogumiseks.

LeadsIN’i lähenemine:

 • Sihtturu / sihtnišši mõistmine ja detailse sihtkliendi profiili loomine
 • Täpselt sihitud teavitus ja müügikampaaniad
 • Personaalsed ja hästi üles ehitatud sõnumite ning emailide skriptid.
 • Automatiseeritud ja süsteemsed järeltegevused (followupi’d).

LeadsIN’i tulemused:

 • Niššide sihtimine säästab aega ja raha.
 • Müügiinimeste pingutused uut müüki leida vähenevad kuni 80%.
 • Külma liikluse muutmine huvitatud potentsiaalseteks klientideks.
 • Kiirem huvi tekitamine ja lühem müügitsükkel.
 • Müügi kasv kuni 50% tänu täpsele segmenteerimisele ja sihtimisele.

Traditsiooniline lähenemine:

 • Asutajad ja tegevjuhid tegelevad ettevõtte algusfaasis uute müügivõimaluste leidmisega.
 • Emaili andmebaaside ostmine või ise kogumine
 • Müügitiimi palkamine, et andmebaasidest müüki leida.
 • Klassikaline uudiskirja saatmine, külmad kõned ja vähe personaliseeritud sõnumite saatmine.

Traditsionaalsed tulemused:

 • Profiilid saavad piirangud.
 • Meilid lõpetavad rämpspostis ja/või neid ei loeta.
 • Ebakorrapäraste järeltegevuste tulemusena kaotatakse müüki.
 • Diilide lukku saamise protsent kukub alla 2%, sest sihitakse valesti.

SAMM 3: Pane müük autopiloodile: Iseteeninduslikud müügitunnelid

Loo või optimeeri oma ettevõtte olemasolevad iseteeninduslikud müügitunnelid nii, et kõik müügiosakonna standardsed tegevused oleksid automatiseeritud ning kliendid saaksid end müügitunnelis iseseisvalt edasi aidata. Orkestreeri õiged tööriistad loogiliseks müügisüsteemiks ning vaata, kuidas päringud tootedemodeks koos kvalifitseeriva infoga Sinu klientidelt jõuavad Sinu kalendrisse automaatselt. Müügisüsteem on suurepärane tööriist Sinu müügitiimile, mis lubab neil efektiivselt tegeleda demode ning diilide luku saamisega, selle asemel et neid otsida.

LeadsIN’i lähenemine: 

 • Automatiseeritud protsesside ja personaalse lähenemise orkestreerimine üle erinevate platvormide.
 • Tervikliku külmast kontaktist maksva kliendini müügisüsteemi loomine
 • Potentsiaalse kliendi teekonna jälgimine süsteemis, et aktiveerida õigel ajal õiged  järeltegevused 
 • Hoolikalt valitud tööriistade integreerimine ja orkestreerimine müügiprotsessi

LeadsIN’i tulemused:

 • Müügitöötajad töötavad efektiivsemalt diilide lukku saamise kallal. 
 • Tüütud korduvad tegevused on alati tehtud ja ei hiline kunagi.
 • Külmad kontaktid muudetakse soojadeks müügivõimalusteks lühima võimaliku aja jooksul.
 • Müügi ja turunduskulud vähenevad kuni 50%
 • Uus müük on paremini prognoositav
 • Müük muutub skaleeritavaks

Traditsiooniline lähenemine:

 • Keerukas müügisüsteemi struktuur või selle puudumine ettevõttes
 • Müügitöötajad ei suuda rohkem diile lukku saada, sest pole aega või ei suuda leida uusi müügivõimalusi. 
 • CRM on tihti eraldiseisev element või moodustabki kogu süsteemi.
 • Kasutusel olevate tarkvarade/tööriistade vähene orkestreeritus.
 • Fookus on rohkem administratiivtegevustel kui võtmetegevustel. 

Traditsioonilised tulemused:

 • Müügivõimaluste kaotamine.
 • Eesmärkide täitmine on raske.
 • Üleüldine kaootiline keskkond ettevõttes.
 • Ettevõte jääb konkurentidele alla.

SAMM 4: Skaleeri müüki: Tasulised reklaamid ja retargeting

Tee kindlaks, et turundusele ja reklaamidele investeeritud raha toob parima võimaliku tasuvuse! Selleks valideeri kolm esimest sammu ehk kui Sinu fundamentaalne müügisõnum, mida edastad läbi kontaktivõtukampaaniate, on hakanud Sinu sihtturgu kõnetama ning iseteeninduslik müügitunnel on pannud kliendid kalendrisse regulaarselt uusi kohtumisi märkima, on aeg külmade reklaamikampaaniatega tulemusi võimendada. Kohandatud publikute (Custom audiences) kasutuselevõtuga ja neile suunatud retargeting kampaaniate abil on võimalik leida uusi müügivõimalusi parima võimaliku reklaamitulu ja -kulu suhtega. 

LeadsIN’i lähenemine:

 • Skaleerimine külma reklaami kaudu
 • Optimiseeritud võtmesõnad ja sisu loomine. 
 • Parameetrite vastavus sihtniššile.
 • Suunamised teemapõhistele müügilehtedele
 • Custom audiance’ide ehitamine ja huvipõhine retargeting

LeadsIN’i tulemused:

 • Paremad reklaamitulemused parema CTR’iga.
 • Paremad müügitulemused koos müügiprotsesside automatiseerimisega.
 • Retargeting tõstab omakorda müügi tulemuslikkust.

Traditsiooniline lähenemine:

 • Üldised Facebook’i ja Google Ads reklaamid.
 • Suunamised kodulehele.
 • Maksimaalsele auditooriumile nišši sihtimata 
 • Display Network reklaamide kasutamine.

Traditsioonilised tulemused:

 • Ebapiisav ulatus.
 • Liigne raha kulutamine.
 • Potentsiaal jääb kasutamata
 • Vähe või lausa null müüki

SAMM 5: Hea müügisüsteem avab veel ühe kasvuhäki: Tulemustasul töötav müügitiim

 

Tulemustasul töötava müügitiimi palkamiseks peab  olema paigas hästi planeeritud ja automatiseeritud müügisüsteem, mis eemaldab müügitiimilt ära tüütud standardsed tegevused ja uute müügivõimaluste leidmise kohustuse. Toimiv müügisüsteem leiab üles uued müügivõimalused ja laseb klientidel täita müügiosakonna kalendrit kohtumiste ning CRM’i eelkvalifitseerimiseks vajaliku lisainfoga. Müük muutub müügitiimi jaoks ainult tulemusele orienteeritud tegevuseks ning tööjõukulud vähenevad. Liikumispiirangud on Covid’i-kriisi ajal mõjutanud paljude ettevõtete müügitulemusi, mida on võimalik lahendada läbi online-müügisüsteemi ja tulemustasul töötavate kaugmüügitöötajate. 

LeadsIN’i lähenemine:

 • Müügitiim, mis töötab ainult tulemustasul.
 • Ligipääs kõigile tööriistadele vastavalt rollile.
 • Müügitoru haldamine müügisüsteemi sees.

LeadsIN’i tulemused:

 • Madalamad müügikulud.
 • Kõrgemad müüginumbrid.
 • Pingevabadus, sest müügitöötaja valib ise tööaja ja seab endale müügieesmärgid.
 • Protsessid on algusest lõpuni dokumenteeritud.
 • Kiire kasumlikkuse kasv. 

Traditsiooniline lähenemine:

 • Põhipalgaga müügitöötajate palkamine.
 • Eesmärgipõhised töökohad.
 • Paljud erinevad tööriistad individuaalseks kasutuseks, mis pole süsteemi integreeritud.
 • 8-5ni töökohad.

Traditsioonilised tulemused:

 • Kõrgemad tööjõukulud.
 • Müügiinimesed ei saavuta pingelises keskkonnas eesmärke.
 • Organiseerimata ülesannete, järeltegevuste ja muu administratiivtöö tõttu kaotatakse müüki. 

LeadsIN pakub teenusena Müügisüsteemide ehitamist ja uute müügivõimaluste leidmist ettevõtetele, kes soovivad oma müüki rahvusvaheliselt kasvatada

Me pakume peamiselt 3 erinevat müügipaketti, mille sisu kohta leidub rohkem infot allpool. Kõikide pakettide minimaalne kestvus on 3 kuud, et lubatud sisu jõuaks realiseeruda. Täpsema info ja hinnapakkumise saamiseks võta meiega ühendust!

OLE AVATUD UUENDUSTELE JA SAAVUTA UUS TASE

Janek Tigane

Aastatepikkune kogemus nii müügimehe, müügidirektori kui ka ettevõtjana on pannud mind enim väärtustama toimiva süsteemi olemasolu. Pandeemia on 2020 aastal ootamatult tekitanud olukorra, kus traditsioonilised lähenemised müügis ei taga enam soovitud tulemusi ning ettevõtjad peavad äri kasvatamiseks või suisa elus püsimiseks leidma uusi toimivaid süsteeme. LeadsIN sai aasta tagasi alguse just minu isiklikust missioonist aidata ettevõtetel üles ehitada efektiivseid B2B müügisüsteeme, mis töötavad uskumatult hästi ka tänases ärikeskkonnas.
 
 
AVASTA OMA ÄRI TEGELIK POTENTSIAAL

Signe Zujeva

Meie seni edukaim uute müügivõimaluste loomise strateegia kombineerib resoneeruva sisu loomise, LinkedIn’i/emaili kampaaniad, iseteenindustunneli ja automatiseeritud standartsed müügiprotsessid. Meie süstemaatiline lähenemine aitab Sinu müügimeeskonna müügikohtumiste kalendri täita enne kui nad hommikul tööle jõuavad.

Korduma kippuvad küsimused

 

 

Kas teie Müügisüsteem on sobilikum tootele või teenusele?

Meie Müügisüsteem sobib ühtmoodi hästi nii tootele kui teenusele. Tähtis on, et Sinu toode või teenus pakuks olulist lisandväärtust Sinu sihtkliendile või lahendaks tema jaoks olulist probleemi.

Millal on oodata esimesi tulemusi?

Enamasti suudame esimesed uued potentsiaalsed kliendid leida juba esimese kuu lõpuks. Küll aga on ettevõtete pakutavad lahendused erinevad ja nende müügitsüklite pikkused varieeruvad palju – põhjaliku müügisüsteemi ülesehituseks ja esimeste tulemuste saamiseks võib kuluda ka kuni 3 kuud, mis on ühtlasi ka meie teenuse minimaalne periood. 

Minu ärile nišš on väga spetsiifiline! Kas tõesti on võimalik meie müüki automatiseerida?

Jah! Mida spetsiifilisem nišš, seda paremini ja personaalsemalt on võimalik protsesse automatiseerida. Kui me räägime müügi automatiseerimisest siis ainult osaliselt ehk automatiseerime vaid protsessid, mis tegelikult ei teie pidevat sekkumist ei vaja – küll aga võivad raisata Teie või müügitöötajate väärtuslikku aega. Näiteks järeltegevused (follow-up’id) .

Miks ma peaksin tellima selle teenuse teilt kui mul on selleks olemas töötaja?

Kui Teil on vastavate teadmiste ja oskustega töötaja kohe võtta siis võite muidugi kogu süsteemi algusest lõpuni üles ehitada ise. Ka koostöös LeadsIN’iga nõuab hea tulemuse saavutamine teie tiimilt olulist panust aga säästate kuid kui mitte aastaid aega soovitud tulemuseni jõudmiseks ja väldite vigade tegemist. Me töötame Teie meeskonnaga 3-12 kuud, et aidata süsteem üles seda ja müügitunnel valideerida. 

Oleme ka varem teinud selliste ettevõtetega koostööd, miks te erilised olete?

LeadsIN on eelkõige müügiprofessionaalidest koosnev laialdase kogemustepagasiga müügikiirendi, mille liikmed viivad end esmalt Sinu äriga põhjalikult kurssi ning seejärel alustavad personaalset Sinuga Sinu ettevõtte müügipotentsiaali tõstmist. Sinu müügisüsteemi edu sõltub sellest kui hästi on kirjutatud sisu ja kui hästi on see sihitud õigele nissile. Ainus inimene, kes sinu pakkumist ja turgu piisavalt hästi tunneb, et efektiivseid külmi reklaame ja sõnumeid kirjutada, oled sina ise. Tavalise digiturundusagentuuri palkamine lõpeb üsna suure tõenäosusega nii aja ja raha raiskamisega.   

Milliseid tööriistu/ressursse te kasutate?

Tööriistad/ressursid, mida automatiseerimisel kasutame on kõik hästi valitud, põhjalikult testitud ja ennast tõestanud ning on Sinu ärile turvalised. 

Kui turvaline on LeadsIN'iga töötada?

Allkirjastame Teiega konfidentsiaalsuslepingu ja kinnitame, et Teie andmed on heades kätes. Samuti kinnitame, et kõik meie kohandatavad protsessid ja kasutatavad tööriistad on vastavuses GDPR-regulatsioonidega.

Falbrock OÜ, Tammepõllu tee 17, 74001 Viimsi

Email: info@leadsin.ee

Telefon: +372 58 58 09 05

Reg Nr. 12026140